BRANŻE ALFABETYCZNIE: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Dodaj firm do portalu
 
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO - instytuty-i-osrodki-badawczo-rozwojowe

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Dane podstawowe

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Województwo mazowieckie
branża: Instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe
(22) 568 20 00
(22) 568 23 90
 działalność: usługi
Konto w serwisie jest nieaktywne.
Przejdź do aktywacji konta lub skontaktuj się z BOK (info@msg.org.pl)
Wyślij zapytanie


Oferta firmy

Instytut Chemii Przemysłowej założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Działalność Instytutu koncentruje się na:

 • opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:
  − materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
  − półproduktów farmaceutycznych,
  − wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
  − materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,
  − recyklingu tworzyw polimerowych,
  − nowych biopaliw,
  − wydzielania wodoru;
 • badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
  − biotechnologii – wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,
  − chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);
 • badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:
  − badawczych i analitycznych,
  − przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;
 • działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
  − wspomaganie Ministerstwa Gospodarki w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
  − prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. REACH oraz szkoleń dla przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH (współpraca z Ministerstwem Gospodarki),
  − działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwami: Środowiska i Gospodarki),
  − prace normalizacyjne;
 • działaniach w zakresie informacji naukowo-technicznej i promocji;
 • prowadzeniu działalność wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń na potrzeby własne i innych jednostek.

Instytut jest krajowym liderem w rozwiązywaniu problemów recyklingu tworzyw polimerowych -koordynatorem zakończonego w 2010 r. Projektu Badawczego Zamawianego „Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów tworzyw polimerowych w Polsce” realizowanego przez 11 krajowych jednostek badawczych.
Instytut uczestniczy w 3 Centrach Doskonałości, 4 Sieciach Naukowych i 8 Polskich Platformach Technologicznych.
Instytut ma prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna. We współpracy z uczelniami prowadzi też szeroko zakrojony program rozwoju młodej kadry naukowej poprzez organizowanie praktyk studenckich, prowadzenie prac magisterskich i doktorskich oraz specjalistycznych seminariów.

W 2010 r. Instytut został pozytywnie zwalidowany przez Komisję Europejską w zakresie udziału w 7. Programie Ramowym.  Firmy polecane w tej branży

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
Województwo mazowieckie www.iel.waw.pl
(22) 812 21 00, 812 20 00, -60
(22) 615 75 35
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 Warszawa , ul. Filtrowa 1
Województwo mazowieckie www.itb.pl
(22) 825 04 71
(22) 825 52 86
INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
Województwo mazowieckie www.pie.edu.pl
(22) 831 52 21
(22) 831 30 14
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71b
www.iwnirz.pl
(61) 84 55 865, 848 00 61
(61) 841 78 30
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ,,ARTES LIBERALES"
00-046 Warszawa, ul. Nowy Świat 69
Województwo mazowieckie www.al.uw.edu.pl, www.cs.al.uw.edu.pl
(22) 552 02 98,
(22) 552 01 31,
(22) 552 02 27
(22) 828 02 85 ; (22) 552 01 31 wew. 228


Słowa kluczowe
fizykochemia stosowana instytut chemii chemia gospodarcza kataliza biokataliza przemysłowa ochronaśrodowiska biotechnologia polimery petrochemia inżynieria gospodarcza materiały pomocnicze dla medycyny tworzywa sztuczne
 
Mazowiecki Serwis Gospodarczy MSG
Serwer: www.msg.org.pl; www.msg.org.pl